Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност

Петко Димов


Монографията е предназначена за военни експерти, специалисти, работещи в сферата на стратегическите комуникации, информационните операции и връзки с обществеността.

Също така ще бъде интересна на широк кръг от читатели, интересуващи се от  потенциалните заплахи  за националната сигурност в интернет пространството  и възможностите, които предоставят  уеб технологиите за предотвратяване или ограничаване на тези заплахи. 

Информация за книгатаРаздел: Учебници

ISBN: 9789542977476

Брой страници: 158

Издателство: Фондация Буквите

Издадена: 2019-09-20