Природни основания за синтез в познанието и обучението

Боряна Тодорова

Раздел: Нехудожествена литература
ISBN: 978-954-712-814-9
Брой страници: 136
Корица: мека корица
Издателство:
Издадена: 2020-10-19


Монографията представя вижданията на автора за един нов подход в  обучението. Обучение, при което хуманността и толерантността се разпростират не само върху човешките отношения, но и спрямо всичко съществуващо във Вселената. Аргументите за такъв подход откриваме в законите и принципите на природата, във всички достойнства, които тя несъмнено притежава, в цялото й великолепие и съвършенство, на което можем само смирено да подражаваме.

Неоспоримо в този смисъл е мястото на природните науки и особено на физичното познание като фундамент, обобщение и методологичен фактор за цялото човешко знание. Обърнато е внимание на метода  синтез, който е от значение при формулирането на всяко обобщение.

В проучването са разгледани фундаменталните идеи на природознанието, идеите за дуалност и троичност в реалния свят, в обектите и процесите и в нашето познание за тях. Разсъжденията водят до мисълта, че всичко съществуващо се вписва в твърдението:

дихотомията Сложност-Простота

функционира посредством Причинността

в Пространство-Времето.

На тази база са изведени основни принципи, на които се подчиняват природните обекти. Заедно тези принципи формират една цялостна нейерархична система, която тук е наречена Система от принципи на природните обекти. От принципите са изведени адекватни на техния смисъл операции за познание и творчество, обединени в Систематизирани процедури за познание и творчество.

Идеята за троичността на нещата е възприета като съществен аспект на реалността и в следствие на това - важен инструмент за постигане на синтез в познанието. В този контекст са разгледани както Системата от принципи на природните обекти, така и Систематизираните процедури за познание и творчество.

Разработен е макет на учебно съдържание и неговата структура при изучаването на атома, светлината, опорно-двигателния апарат на човека. Самото понятие образование е подложено на изучаване чрез този инструмент.

Книгата е насочена към всички преподаватели - от най-ниското до най-високото ниво - в структурите на образованието. Тя може да бъде полезна и на всеки родител, заинтересован от развитието на детето си. Но се надявам, че ще предизвика интерес и у друга група читатели – хора, които обичат да задават въпроси и търсят отговори за собственото си развитие, за пътя, по който вървим всички заедно.