Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации

Руси Маринов

Раздел: Учебници
ISBN: 978-619-154-320-5
Брой страници: 298
Корица: мека корица
Издателство: Фондация Буквите
Издадена: 2019-01-03


 

      В е-книгата вниманието се концентрира върху основните елементи на  информационния домейн, от гледна точка на съвременното развитие на комуникационните технологии. В частност се разглеждат въпроси като смарт обекти, аналитични техники за интерпретиране на "големи" данни, стратегическа комуникация, машинно обучение, невронни мрежи,  интелигентни устройства и интерактивни платформи за трансфер на знание. Информацията се превръща в стратегически ресурс като обхваща технологии, базирани на „свързани“ данни от мултифункционални устройства,  появяват се и коренно  различни източници на  информация, които допълват картината. Комбинацията от напреднали технологии като информация, биотехнологии и  нанотехнологии притежават потенциала радикално да променят и развият съвременната  икономика и общество. Напоследък се появиха, с цел усъвършенстване на комуникациите, така наречените имерсивни платформи, ориентирани към разговор, които променят начина за общуване на хората  в дигитална среда. Виртуалната, допълнена и смесена реалност променят подходите за правене на бизнес. Днес успешните организации търсят начини и подходи за свързване в едно цяло на данни, идеи и хора. Дигиталната трансформация на бизнеса, задвижван от данни изисква и нов вид  компетенции, ориентирани към вземане на стратегически решения.  Тенденциите показват, че в близко бъдеще интернет  ще бъде базиран на  квантови системи, които използват поток от фотони за реализиране на комуникацията. Книгата е полезна за широк кръг хора  и може да бъде използвана както от иноватори в бизнеса, така и от експерти в сферата на медиите, комуникацията, маркетинга и националната сигурност, занимаващи се с изучаване и приложение на нови медийни платформи, интерактивни и смарт технологии в практиката.