Алманах "Нова българска литература - Поезия"

Алманах Нова българска литература

Раздел: поезия
ISBN: 978-954-9375-71-8
Брой страници: 298
Корица:
Издателство: Фондация Буквите
Издадена: 2010-07-04
Прочетена: 327


През 2009-та година, Фондация Буквите започна инициатива за представяне на съвременната българска литература. Бяха издадени серия аламанаси - поезия и проза. 

Този е първият от тях. Издаден е на 01.10.2009

В него има 256 произведения на 72 автори. 

Александър В. Калчев, Александър Торофиев, Анета Саманлиева, Антоан Антонов, Биляна Гинина, Борислав Ганчев, Валентина Шейтанова, Ванилин Гаврилов, Владимир Вергинов, Валерия Тодорова, Ваня Иванова, Венцислав Енчев, Виктория Маринова, Габриела Желязова, Габриела Цанева, Галена Воротинцева, Галина Камбурова, Галя Николова, Геолина Стефанова, Даниела Иванова-Рибарска, Дарина Душкова, Донка Чолакова, Дора Трифонова, Драгомира Павлова, Ева-Мария Капелова, Елмира Митева, Зинаида Чаушева, Зорница Раданова, Иван Христов, Иванка Гичева, Илияна Делева, Илияна Каракочева, Йорданка Гецова, Ирена Бочева, Камелия Ангелова, Камелия Виденова, Красимир Маджаров, Красимир Трифонов, Лариса Ангелова, Любомир П. Николов, Любомир Занев, Мариела Пидева, Магдалена Барекова, Мария Иванова, Милена Белчева, Надежда Тодорова, Надежда Чонкова, Наталия Георгиева, Нели Вангелова, Павлин Пушкаров, Павлина Гатева, Петър Апостолов, Пламен Пенев, Радостина Ангелова, Райчо Русев, Росица Копукова, Росица Петрова, Руми Бакърджиева, Силвия Михова, Слава Ангелова, Тотка Савчева, Трифон Войводов, Хрисимира Минковска, Цветана Качерилска, Цветелина Панова, Юлияна Атанасова, Яким Дянков